2021 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırlar Belirlendi
2021 yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından 26 Ocak 2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmi...
DEVAMI >
2021 Yılı Ocak Ayı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi Yayınlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu personelini kapsayan mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. İlgili genelgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız
DEVAMI >
Döner Sermayeli İşletmelerde E-Fatura Uygulaması
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin...
DEVAMI >
2020 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırlar Belirlendi
2020 Yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi...
DEVAMI >
2020 Yılı Memur Maaş Katsayı Genelgesi Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu personelini kapsayan mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve...
DEVAMI >
TC-GEO ve TC-OMA Tescilli Hava Araçları Sigorta Hizmeti Alımı
Üniversitemiz envanterinde kayıtlı bulunan TC-GEO ve TC-OMA tescilli hava araçlarının yıllık sigorta hizmeti, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d)...
DEVAMI >
Akaryakıt Alımı
Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesinde kullanılmak üzere ekli listede belirtilen yakıt, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci...
DEVAMI >
ATP Aviation Hub Üyeliği Hizmet Alımı
Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi bünyesinde kullanılmak üzere ekli tabloda yazılı hizmet, 4734 Sayılı Kanunun 22...
DEVAMI >
TC-OMY Tescilli Hava Aracı Sigorta Hizmeti Alımı
Üniversitemiz envanterinde kayıtlı bulunan TC-OMY tescilli hava aracının yıllık sigorta hizmeti, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca...
DEVAMI >
Rudder Pedal Sistemi Alımı
Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Akademisi Simülatör Organizasyonunda kullanılmak üzere Rudder Pedal Sistemi, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci...
DEVAMI >