Duyurular

Anasayfa » Duyurular
2022 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırlar Belirlendi
2022 yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/1 numaralı Kamu İhale Tebliği ile yayınlandı. 2022 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tebliği için Tıklayınız  
Döner Sermayeli İşletmelerde E-Fatura Uygulaması
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı IV. 1.4 maddesinin (c) fıkrasında “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile...