Duyurular

Anasayfa » Duyurular
Döner Sermayeli İşletmelerde E-Fatura Uygulaması
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı IV. 1.4 maddesinin (c) fıkrasında “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile...