2020 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırlar Belirlendi

2020 Yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/1 no’lu Kamu İhale Tebliği ile yayınlandı.

2020 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tebliği için Tıklayınız

09 Şubat 2020