Hakkımızda

Anasayfa » İşletmemiz » Hakkımızda

28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuş olan Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 11.03.2019 tarih ve 2019-28 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Kuruluş amacımız İşletmemizin idari ve mali işlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Ayrıca Müdürlüğümüz birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanarak, her türlü mali destek hizmetinin verilmesini sağlamaktadır.