Döner Sermayeli İşletmelerde E-Fatura Uygulaması
Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı IV. 1.4 maddesinin (c) fıkrasında “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile...
2020 Yılında Uygulanacak Parasal Sınırlar Belirlendi
2020 Yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2020/1 no’lu Kamu İhale Tebliği ile yayınlandı. 2020 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tebliği için Tıklayınız
2020 Yılı Memur Maaş Katsayı Genelgesi Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu personelini kapsayan mali ve sosyal haklar genelgesini yayımladı. Bakanlık, maaş kalemlerini, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dahil toplamda %5,49 oranında artırdı. Genelgeye göre 1 Ocak ila 30 Haziran 2020 tarihleri arasını kapsayan dönemde, – aylık katsayı 0,146061, – taban aylık katsayısı 2,28624, – yan ödeme katsayısı...
Uçak Sigortası Hizmet Alımı (TC-OMA) Haziran-2020
Üniversitemiz envanterinde kayıtlı bulunan TC-OMA tescilli hava aracının yıllık sigorta hizmeti, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır. Söz konusu hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise ekteki şartnameye göre teklifinizi 24.06.2020 tarihine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satın alma birimine...
Uçak Yakıtı (Avgas 100LL) Alım İlanı – Haziran 2020
Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen yakıt, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır. Söz konusu yakıtın firmanız tarafından temini mümkün ise ekteki şartnameye göre teklifinizi 24.06.2020 tarihine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü...
Uçak Sigortası Hizmet Alımı (TC-OMY) Mayıs-2020
Üniversitemiz envanterinde kayıtlı bulunan TC-OMY tescilli hava aracının yıllık sigorta hizmeti, 4734 Sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır. Söz konusu hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise ekteki şartnameye göre teklifinizi 01.06.2020 tarihine kadar Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü satın alma birimine...
İletişim Bilgilerimiz
İstiklal Mah. Tekel Cad. No: 2 Ballıca Kampüsü
Ondokuzmayıs / SAMSUN
0 (362) 313 00 55 – 2504
0 (362) 313 02 00