Fatura Bilgileri

Kurum Adı   : Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Adres : Ballıca Kampüsü Tekel Cad. No:2 19 Mayıs / SAMSUN
Vergi Dairesi  : 19 Mayıs Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No 
: 742 074 7679

        

                   

    

 

21 Nisan 2019