Genel

Anasayfa » Genel
Fatura Bilgileri
Kurum Adı   : Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Adres : Ballıca Kampüsü Tekel Cad. No:2 19 Mayıs / SAMSUN Vergi Dairesi  : 19 Mayıs Vergi Dairesi Vergi Kimlik No  : 742 074 7679                                    
Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı : Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Banka Adı : Ziraat Bankası Şube Adı : 19 Mayıs Üniversitesi / Samsun Şubesi Şube Kodu       : 1479 Hesap No : 1479889133375001 IBAN : TR96 0001 0014 7988 9133 3750 01                       ...
Faaliyet Alanları
İşletmemizin faaliyet alanları; Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak; seminer, konferans, eğitim programları düzenlemek, kurslar açmak.  Plan fizibilite çalışması, ölçme, analiz, deney, model denemeleri, muayene, tetkik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluk tahkiki, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem...